Privacy verklaring

Privacyverklaring Mevrouw Knot
Dit is de privacyverklaring van Mevrouw Knot, ontwerpstudio van Milou Curvers. In dit document vertel ik je graag op welke manier en zorgvuldig met jouw privacy en gegevens wordt omgegaan. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via hello@mevoruwknot.nl

Contactgegevens:
Mevrouw Knot
Milou Curvers
Slachthuisstraat 111
6041 CB Roermond

www.mevrouwknot.nl
hello@mevrouwknot.nl
KVK 59 88 51 06

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Mevrouw Knot verwerkt je persoonsgegevens om er voor te zorgen dat een ontwerpopdracht op de juiste manier voltooid kan worden. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die verstrekt worden via het contactformulier op deze website.

Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
_ voor- en achternaam
_ telefoonnummer
_ e-mailadres
_ NAW-gegevens

Daarnaast kan het voorkomen dat je zelf persoonsgegevens aanlevert in verband met een ontwerpopdracht. Wanneer er voor een te ontwerpen product gegevens door je worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt en bewaard nadat het ontwerp is afgerond.

Doeleinden:
Mevrouw Knot verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
_ het leveren van samples en drukproeven
_ het leveren van eindproduct of dienst
_ contact met je te kunnen opnemen ten behoeve van de door jou verstrekte ontwerpopdracht
_ het versturen van offertes en facturen

Duur van de opslag:
Mevrouw Knot zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van de factuur worden tot zeven jaar na verstrekking bewaard (wetgeving Belastingsdienst). Alle overige persoonsgegevens worden na het afronden van de ontwerpopdracht maximaal één jaar bewaard om indien nodig opnieuw contact met je op te kunnen nemen. Doeleinden hiervan kunnen zijn: het versturen van een nalevering, informeren of alles naar wens is en het opsturen van een attentie.

Beveiliging:
Om je persoonsgegevens te beschermen worden er passende maatregelen genomen, zodat verlies en misbruik tegengegaan kan worden. Je gegevens worden beveiligd middels een wachtwoord. Daarnaast wordt de website van Mevrouw Knot beveiligd middels een betrouwbaar SSL certificaat.

Delen met anderen:
De persoonsgegevens die Mevrouw Knot verwerkt worden niet gedeeld met andere en zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit expliciet nodig voor de uitvoering van de ontwerpopdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Recht op inzage:
Als betrokkene heb je ten alle tijd het recht op inzage, aanpassen of het verwijderen van je persoonsgegevens. Dit verzoek kan ingediend worden via hello@mevrouwknot.nl onder vermelden van ‘inzage persoonsgegevens’. Er kan om een kopie van je ID-bewijs worden gevraagd om je identiteit te verifiëren.

Autoriteit Persoonsgegevens:
De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de nieuwe privacywetgeving. Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je gegronde redenen hebt om de verwerking van de persoonsgegevens door Mevrouw Knot in twijfel te trekken.